Zostań partnerem


Oferta współpracy skierowana jest do podmiotów aktywnych w branży marketingu internetowego: agencji interaktywnych, firm specjalizujących się w marketingu oraz pozycjonowaniu w wyszukiwarkach, specjalistów od web PR-u, social media marketingu oraz content marketingu. Usługi oferowane przez mBuzz mogą stanowić uzupełnienie Twojej oferty lub realizację obecnego w niej marketingu szeptanego w formie outsourcingu.

 

ZARABIAJ POLECAJĄC USŁUGI mBUZZZarówno Polecający, jak i docelowy Klient, odnoszą korzyści wynikające z podjęcia współpracy z mBuzz. Podstawę wspólnych działań stanowi umowa prowizyjna za przekazanie Klienta, spisywana pomiędzy stronami. Polecający otrzymuje od nas specjalny kod, który należy przekazać Klientowi, aby mógł otrzymać zniżkę na oferowane przez mBuzz usługi. Po podpisaniu umowy z Klientem rozpoczynamy realizację usług, od których Polecający otrzymuje co miesiąc prowizję o określonej wysokości. Zestawienie prowizji przesyłane jest Polecającemu w trybie miesięcznym.

ZOSTAŃ NASZYM POŚREDNIKIEMZasady współpracy
Współpraca na zasadzie pośrednictwa oparta jest o Umowę ramową i Porozumienie wykonawcze. Pośrednik otrzymuje od nas również wzór Umowy o świadczenie usługi marketingu szeptanego, Umowę poufności oraz Umowę o zakazie konkurencji wobec przekazanych Klientów. Główną zaletą proponowanego przez nas rozwiązania jest wygoda – współpraca może zostać nawiązana w sposób zdalny. Podpisaną umowę należy przesłać do nas pocztą, pozostałych formalności dopełnić możemy drogą mailową lub telefoniczną.


Wycena
Standardowy czas wyceny projektu w przypadku współpracy z pośrednikami wynosi 8 godzin roboczych, liczonych od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wycena przesyłana jest w formie edytowalnej, pozwalającej na naniesienie ewentualnych zmian przed przesłaniem oferty Klientowi.


Obsługa klienta
Pośrednik otrzymuje dostęp do naszego wielofunkcyjnego panelu obsługi klienta, ułatwiającego bieżące monitorowanie przebiegu kampanii.


Powyższe warunki opracowane zostały na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń. Pozostajemy jednak otwarci na negocjacje ze strony potencjalnych współpracowników.